Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside  
Tordenskiold  
Selskabet  
Links  
Kontakt  
 Kontakt og bestyrelse

 Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
 c/o Henry Qvamme
 St. Magleby Strandvej 7
 2791 Dragør

 E-mail:
post@danske-tordenskiold-venner.dk

 www.danske-tordenskiold-venner.dk

 Netbank: reg.nr. 1551 konto nr. 543 2995
 Giro nr.: 543 2995
 

 Bestyrelsen:
  Formand # Lars Kragelund, kontreadmiral
  Næstformand # Per Lorents Nielsen, orlogskaptajn
  Kasserer # Henry Qvamme, ingeniør
  Sekretær # Søren Konradsen, seniorsergent
  Bestyrelsesmedlem # Chris Dam, event-manager
  Bestyrelsesmedlem Haraldur R. Joensen, orlogskaptajn
  Bestyrelsesmedlem Christian Ankerstjerne Rønneberg, personalechef
  Bestyrelsesmedlem Klaus Thiesen, civilingeniør
  Bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, orlogsprovst
  Observatør Inge Friisager, æresmedlem
 
 # = medlem af forretningsudvalget
 
Henvendelser vedr. hjemmesiden bedes rettet til Vibeke Møller